Tài liệu Google Ads

Mẫu báo cáo Google Ads đo lường chuyển đổi cụ thể nhất

1. Mẫu báo cáo Google Ads chính chủ từ Google Google hiện nay đang cung cấp các mẫu báo cáo dành cho dịch vụ Google Ads cũng như Marketing nói
Xem Thêm

Các vấn đề thường gặp với Google Shopping Ads

File tài liệu: https://drive.google.com/file/
Xem Thêm

Chính sách quảng cáo Google và phương thức kháng tài khoản bị tạm ngưng

Các hành vi vi phạm nghiêm trọng, sẽ bị suspend account Các sản phẩm dịch vụ giả mạo, nguy hiểm; hành vi không trung thực, phù hợp đều bị cấm
Xem Thêm

Tài liệu tối ưu hóa quảng cáo Google

Danh sách kiểm tra tối ưu hóa chung Bán hàng trực tuyến, khách hàng tiềm năng & lượt truy cập web Phạm vi tiếp cận – Quảng cáo TrueView Số
Xem Thêm

Tài liệu các định dạng quảng cáo Youtube 2023

Tài liệu tiếng Anh với các nội dung: AWARENESS, REACH & AD RECALL MASTHEAD TRUEVIEW FOR REACH BUMPER ADS NON-SKIPPABLE IN-STREAM ADS IN-FEED VIDEO FOR REACH AUDIO ADS CONSIDERATION &
Xem Thêm

Tài liệu đối tượng trên nền tảng Youtube

Tài liệu tiếng Anh với các thông tin như: Connect intelligently at every stage of the journey Proprietary + Confidential Life Events In-Market Customer Match Remarketing & Similar Audiences Demo
Xem Thêm