Chính sách quảng cáo Google và phương thức kháng tài khoản bị tạm ngưng

  • Các hành vi vi phạm nghiêm trọng, sẽ bị suspend account
  • Các sản phẩm dịch vụ giả mạo, nguy hiểm; hành vi không
    trung thực, phù hợp đều bị cấm
  •  Các hành vi cố tình thay đổi website và thiệt lập tài khoản ad để tránh né hệ thống rà soát của Google đều bị xem là vi phạm nghiêm trọng
  • 4 bước khắc phục quảng cáo bị từ chối

Link tài liệu:

https://drive.google.com/file/

Recommended Posts