Tài liệu tối ưu hóa quảng cáo Google

  • Danh sách kiểm tra tối ưu hóa chung
  • Bán hàng trực tuyến, khách hàng tiềm năng & lượt truy cập web
  • Phạm vi tiếp cận – Quảng cáo TrueView
  • Số lần xem – Quảng cáo hiển thị hình ảnh được mua trên vCPM…

Link tài liệu:

https://drive.google.com/file/

Recommended Posts